Тест: Тесттер дұрыс жауаптармен ша Журналистикаға кіріспе. Жыл 2014. Вариант 10. Тесты с правильными ответами по Журналистике.


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Журналистика
Тип работы:
Тесты
Количество страниц:
24

Баспа техникасы пайда болмай тұрып, Жапонияда шығып тұрған глина тақтайлардың оттискілері қалай аталған:

A) ”Acta Senatus”

B) ”Acta diurna... ”

C) ”News Letters”

D)& ”Иомиури Каварабан”

E) “Aviso relation oder Zeitung”

*****

“Aviso relation oder Zeitung” газетінің шығу мерзімі мен географиясын көрсетіңіз:

A) 1622, Англия

B) 1631, Франция

C)& 1609, Германия

D) 1700, Франция

E) 1705, Англия

*****

Ақпаратты зерттеу аспектілері:

A) Семантикалық, синтактикалық, релеванттылық

B)& Семантикалық, синтактикалық, прагматикалық

C) Семантикалық, прагматикалық, адекваттылық

D) Семантикалық, прагматикалық, дескриптивтілік

E) Синтактикалық, прагматиуалық, сәйкестік

*****

Шығарманы аудитория үшін әзірлеу, ақпаратты аудиторияға жеткізе білу, потенциалды ақпараттың шынайы ақпаратқа айналуы, тиісті әсер беру:

A)& Прагматикалық сәйкестік

B) Адекваттылық

C) Ақпараттың синтактикасы

D) Аудиторияның тезаурусы

E) Шығарманың синтактикасы

*****

Журналистің  тақырыпты толымды, жан-жақты  баяндауы:

A) Прескриптивтілік

B) Валюативтілік

C) Нормативтік

D)& Дескриптивтілік

E) Сәйкестік

*****

Шығарманың синтактикасының зерттеу объектісі:                  

A) Ақпараттың тиімділігі

B) Ақпараттың маңыздылығы

C)& Шығарманың құрылымы

D) Шығарманың толымдылығы

E) Шығарманың мазмұны

*****

Журналистиканың коммуникативтілік функциясының аумағы:

A)& Бұқарамен және әлеуметтік институттармен байланысы

B) Түрлі ұйымдардың жұмысын реттеуі

C) Аудитория көкейіндегі сұрақтарға жауап беруі

D) Аудиторияны сергіту, бос уақытын ұйымдастыру

E) Мәселелерді шешуі

*****

Журналистиканың ұйымдастырушылық функциясының аумағы:

A) Бұқарамен және әлеуметтік институттармен байланысы

B)& Түрлі ұйымдардың жұмысын реттеуі

C) Аудитория көкейіндегі сұрақтарға жауап беруі

D) Аудиторияны сергіту, бос уақытын ұйымдастыру

E) Мәселелерді шешуі

*****

 Адамдардың өмірмен және бір-бірімен арақатынасы, әлеуметтік мәселелер мен олардың шешілуі бағаланатын көзқарастар жүйесі:

A)& Идеология

B) Рекреация

C) Қоғамдық сана

D) Әлеуметтік сала

E) Саясат

*****

Саяси көзқарастардың, пікірлердің алуандығы:

A) Идеология

B) Әлеуметтік сала

C) Қоғамдық сана

D)& Плюрализм

E) Қоғам

*****

1631 жылы Т.Ренодо құрған «La Gazette» басылымынан бастау алатын журналистика типі:

A)& Феодалдық-монархиялық журналистика

B) Діни-клерктік

C) Буржуазиялық

D) Социалистік

E) Демократиялық

*****

Деректер мен құжаттарды қолдану, ақпарат көзіне сілтеме жасау талаптары журналистиканың қандай принципіне қатысты:

A) Патриотизм

B) Халықшылдық

C)& Объективтілік

D) Гуманизм

E) Ақпараттық

*****

Сәуле шығару, тарату деген мағынаны білдіретін сөзден бастау алатын БАҚ түрі:

A) Телевизия

B)& Радио

C) Журнал

D) Газет

E) Кітап

*****

БАҚ жүйесінің құрылымына әсер ететін бірінші фактор:

A) Аудиторияның әлеуметтік деңгейі

B)& Ақпараттың толымдылығы, жан-жақтылығы

C) Әлеуметтік позициялардың көптүрлілігі

D) Аудиторияның саяси көзқарасы

E) Мемлекеттің экономикалық деңгейі

*****

Негізгі мақсаты орындалған материал:

A) Функционалды емес

B) Дисфункционалды

C)& Функционалды

D) Афункционалды

E) Функциясы жоқ материал

*****

Журналистика функцияларын орындау, әлеуметтік, қоғамдық дамуға араласу:

A) Нәтижелілік

B) Жан-жақтылық

C)& Әрекетшілдік

D) Тиімділік

E) Бұқаралық