Курсовая работа: 33,34,35,36,37,38,39,40-нысандар


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Информационные системы и технологии
Тип работы:
Курсовые работы
Количество страниц:
24

Мазмұны


Кіріспе ................................................................................................................ 4
Тапсырма .............................................................................................................5
1.     Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы» заңы......6        
2Құпия құжаттарға байланысты заңдар.............................................................9
3.Құпия мәліметтерді беру ережелері................................................................13
4.Кино,фото ,видео құжаттарды есепке алу......................................................15
5 Қорытынды........................................................................................................20
 Программаның орындалуы .............................................................................. .21
 Әдебиетер............................................................................................................ 24

 

 

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік құпиялар туралы»      заңы 

 

   Мәләметтерді және оларды тасушыларды құпияландыру –мемлекеттік құпияларлы құрайтын мәліметтерге мемлекеттің ұлттық қауыпсіздігін сақтау үшін жүргізулетін жұмыстар жиынтығы;
     Мемлекеттік құпияларды құрайтын, мәліметтер тасымалдаушылары-мемлекттік құпияларды құрайтын мәліметтер материалды обьектілер,сонымен бірге физикалық аумақтар ішінде символдар, бейнелер, сигналдар, техникалық шешімдер  және үрдістертүррінде болады;
     Мемлекеттік құпиялылығын жою- мемлекеттік құпияларлы құрайтын мәліметтерден мемлекеттің ұлттық мүддесінің қауіпсіздігін сақтай отырып, оларды тасымалдаушылардың қауыпсіздігі үшін қойылған щектеулерді алу үшін жүргізілетін жұмыстар жиынтығы;
     Мемлекеттік құпияларды қорғау жүйесі-мемлекеттік құпияларлы құрайтын мәліметтерді және оларды тасымалдауларын қорғау үшін қолданылатын тәсілдер мен әдістер ді қолданудағы мемлекеттік құпияларды қорғау органдарының ымырасы;
     Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді тарату түрлері- мемлекеттік құпияларлы құрайтын мәліметтермен тонысуға құқығы жоқ заңды және физикалық түлғаларға айту, беру, пошта арқылы, және т.б жолмен жіберу жатады;
     Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау түрері-мемлекеттік құпияларлы құрайтын мәліметтер құрылған техникалық, криптографиялық,программалық жіне т.б құралдар мәліметтерді қорғау үшін арналған, оларға мемлекеттік құпиялардың қорғлу дәрежесін тексеретін құралдар да кіреді;

 

 

            3.Құпия мәліметтерді беру ережелері


     Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді ұйымға немесе ұйым азаматтарына беру қажеттілігі туған кезде тапсырыс беруші осы мәліметтермен жұмыс істеуге уәкілеттіндірілген мемлекеттік органға сұраныс хат жібереді. 
     Сұраныста мыналар көрсетіледі:
     Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің берілуі көзделген, орындаушы – ұйым немесе азамат ;
     Орындаушы-ұйымның ведомстволық және мемлекеттік тиістілігі, азаматтық (азаматтар үшін);
     Берілуге көзделген мәліметтер тізімі және олардың құпиялылық дәрежесі;
     Мәліметтің берілу мәні мен қажеттілігінің түсініктемесі;
     Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік Комитетінің немесе оның органдарының орындаушы – ұйымға мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қолданып жұмыс істеуге рұқсаттың нөмірі мен күні, айы, жылы; мемлекеттік құпияларға рұқсаттың формасы, нөмірі және күні, айы, жылы (азаматтар үшін);
     Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің берілуі көзделген мерзім;
     Сұранысқа тапсырыс беруші ұйым мен орындаушы-ұйым немесе азамат арсындағы бірігіп істелінетін және басқа да жұмыстарды өткізуге арналған келісімшарт жобасы қосарлана берілуі тиіс.
     Жетекшісінің сәйкес мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу уәкілеті бар мемлекеттік орган (бұдан кейін мемлекеттік орган) тапсырыс беруші ұйымның сұранысын  қарастырады және ұйымдар мен азаматтарға мәліметтерді беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдайды.
     Мемлекеттік орган,  бұрыс шешім қабылдаған жағдайда, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді беруге кедергі жасайтын себептерді көрсетіп, нақты жауап береді.