Дипломная работа: "Delphi-де программалау" пәні бойынша электрондық ресурс құру + Программа в Делфи (2016 г.)


Чтобы узнать стоимость работы и выбрать удобную систему оплаты, нажмите кнопку

Предмет:
Программирование
Тип работы:
Дипломные работы
Количество страниц:
63

Данную работу вы можете приобрести за 17 000 тенге, купив ее на сайте или обратившись к администрации

Тел: 8-701-626-01-41, 8-7212-50-21-38

Эл.адрес: examenna5@mail.ru

ВК : https://vk.com/nemax83

МАЗМҰНЫ


Кіріспе
1 Теория бөлімі
1.1 Электрондық оқулықты пайдалану саласы
1.2 Электрондық оқулық және оның құрылымы
2 Электрондық оқулықтың бағдарламалық қамтамасыз ету
2.1 Оқытудың компьютерлік құралдарын жасау әдістемесі
2.2 Электрондық оқу құралының құрылымы
2.3 Delphi  ортасы
3 Электрондық оқулықтарды құру құралдары және олардың жіктелуі
3.1 Электрондық оқу құралының сапасына қойылатын негізгі талаптар
3.2 Электрондық оқулықтың құрылымы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымша


3 Электрондық оқулықтарды құру құралдары және олардың жіктелуі

3.1 Электрондық оқу құралының сапасына қойылатын негізгі талаптар


Үлкен сайттарда кейбір парақтың белгілі бөлігіне өту үшін белгіні жиі қолдануға болады:

<А nаmе="httр://мекен-жай/файл.һtm1# белгі"></а>

Гипермәтіндердің кұрылымында Интернет арқылы кіруге болатын күрделі мәтіндік қүжаттарды құру мүмкіндігі қарастырылған. Пайдаланушы құжатты тиімді басқара алу үшін броузер жеке парақтарды бөлек қарастыра алады. жұмысты, яғни жүктеуді үнемдетеді. Пайдаланушыға қажет болатын парақтарды фондық режимге қосуға болады. Ол үшін парақтарды сілтемелердің орындалуы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету керек.
Бұл мәселені шешу үшін гиперсілтемелерді тура (forward) және қайтымды (revers) түрге бөледі. Ағымдағы бетпен ауысуда пайда ететін сілтеме тура деп аталады, сәйкесінше броузердің немесе басқа сілтеменің көмегімен қайта ауысатын сілтемені қайтымды деп атайды. Сілтеме типін дәлірек анықтау үшін екі атрибутты пайдаланады (Бірі тура сілтеме үшін, екіншісі қайтымды сілтеме үшін).
Rе1="тура сілтеме типі"
Rе1="Қайтымды сілтеме үшін" 
Сілтемелердің келесі стандарттық типтері анықталған:
-    alternate- құжаттың жаңа версиясы;
-    stylesheed- жеке файл түріндегі стильдер кестесі;
-    strart- қүжат құрылымындағы бірінші бет;
-    nехt-келесі бет;
-    рrеv-алдыңдағы бет;
-    contents-барлық құжаттың тақырыбы жазылған парақ;
-    index- алфавиттік көрсеткіші бар құжат;
-    glossary-терминдер сөздігі;     
-    сору rіght- құжатқа автор құқығы бар туралы ақпарат;
-    Сһарtеr- құжат тарауының белгісі;
-    Section- құжат бөлімінің белгісі;
-    Subsection- құжат бөлімшесінің белгісі;
-    Арреndіх-құжат қосымшасының белгісі;
-    Неlр-құжаттың анықтамалық мәліметтер;
-    Вооkmark-қүжат ішіндегі закладкалар;
Бұл сілтемелер мынадай жолдармен келтіруге болады:
<А һrеf nехt gg.html>мәтін</а> - nехt типі келесі құжатқа сілтейді.
Құжат ішінде жылжуды ұйымдастыру
1  Белгінің атын таңдау
НТМL-да белгінің аты бірегей болуы керек. Дәл осындай атпен басқа белгі болмауы керек. Егер осы кеңесті орындамаса не болады? Онда бірнеше бірдей белгінің ішінен броузер ең біріншісін ғана орындайды. Белгінің аты тырнақшаға алынады. Аты кез-келген рәмізден тұрады (егер пробел болса тырнақша қажет).
2  Жылжуды белгі бойынша бағдарламалау. Белгі орнына   бұйрық жазылады: <А һrеf=метка>мәтін</а>                                                                                   '
Басқа каталогтағы файлға сілтеме жасау үшін :
3  Диск жүргізгіші атынан бастап файлдың толық жолын көрсету керек. Сілтемемен файлға қатысты жолды көрсету, негізінен екінші жолы қолайлы. Мысалы:
а С/ВООК/02/02.Һtm1 (абсолютті)
ә ./02/02.Һtm1 (салыстырмалы), мүндағы  ВООК гиперсілтеме каталогы, мүндағы
02 - бөлім каталогы
02.Һtm1 - сондағы файл.
<А></а> ең маңызды элементтердің бірі, гиперсілтемені құруды қамтамасыз ететін элемент. Көбіне мына шаблондарды қолданады:
1 <А һrеf="сілтеме адресі">шерту адресі </а>         .
2  <А һrеf ="сілтеме адресі"><іmg srс="суретке сілтеме"></а>
Бірінші шаблон мәтінде кездескенде сілтеме пайдаланылады. Нrеf атрибуты Интернет ресурсына, локальді дискіде өтіп жатқан парақ ішіндегі белгіні көрсете алады.
Егер гиперсілтеменің көрінетін бөлігі сурет болған жағдайда екінші шаблон қажет. Ең соңғысы үшін қоршау белгіленсе (суреттің сыртындағы қоршау), онда пайдаланылған сілтеме соң түсін өзгертеді [30]. Егер локальді дискіде орналасқан сілтеме суретті көрсетсе, filе сөзінен басталуы керек. Яғни хаттамаға нұсқауы мазмұндалуы керек:
Нrеf="filе:/диск:\ файлға жол" немесе һrеf-"filе:///диск:/файлға жол".
Үнсіздік бойынша каталогқа сілтеме пайдаланылады. Бүл жағдайда файл аты ғана көрсетіледі. Мысалы раgе.һtm1. strelka:а.gіf. Көбінесе бумаларға қатысты сілтемелер пайданылады: дискіге парақтар кешенінің орналасуын, орын ауыстыруын жеңілдетеді. Егер өтіп жатқан каталогта басқа керекті файлдар болса, сілтеме мына шаблон бойынша һref="./бума/файл.тип" орындалады.
Мүнда, бумада енгізілген бума құрылымын қисық сызық алдындағы нүкте көрсетеді. Егер сол деңгейде енгізілген буманы көрсету қажет болса, тағы бір нүкте қосады: һrеf="../бума/файл.тип".
Сілтемені ұйымдастыруда көптеген басқа элементтер сияқты атрибуттар қолдануды талап етеді. Шаблондары мынадай: һrеf="URL" немесе "һrеf:="хаттама://сілтеме адресі".
Мысалы: һrеf="hhtр://www.nеtsсаре.соm. URL алдындағы сөзі ену схемасын білдіреді.
Мынадай атрибуттар бар:
Sһаре және соrds атрибуттары карталарда пайдаланылады                   
Таrgеt- фреймдерді құрғанда өте пайдалы
Ассsесеу және tаbіndех - формалар құрамына А элементі кіргенде көрсетуге болады
А элементі: іd, сlass, 1оng, diг, titlе, tуре, stуlе стандартты атрибуттарын, оқиғалар атрибуттарын пайдалануға да мүмкіндік береді.