Каталог работ
4178Все работы 381Рефераты 6Английский язык 5Антропология 1Архитектура 2Астрономия 8Банковское дело 3Биология 4Бухгалтерлік есеп 15Бухгалтерский учет 3Валеология 4География 3Геология 3Жеті жарғы 9Информационные системы и технологии 1Искусствоведение 8История 4История и теория кооперативного движения 9История Казахстана 3Қаржы 4Қаржы 8криминалистика 1Культурология 11Құқық 5Құқық негіздері 1Құқық негіздері2 2Құқық социологиясы 3Қылмысқа қатысушылық 6Литература 1Логистика 4Макроэкономика 2Маркетинг 1Машиностроение 1машины 17Медицина 7Менеджмент 8Налогообложение 2Нарық 18Педагогика 10Политология 49Право 4Право социального обеспечения 8Предпринимательство 22Психология 5Сот медицинасы 21Социология 1стандартизация и сертификация 4Стоматология 1Стоматология 2Теория и методология истории российской государственности 1Теория прогноза 1Транспорт 1Фармакология 7Физика 2Филология 24Философия 22Финансы 1Финансы и кредит 1Химия 24Экология 29Экономика 6Экономика Предриятия 20Юриспруденция 7Языкознание

Рефераты


 1. Ахмет Иассауи
 2. Аудит пәні, мақсаттары мен міндеттері. Аудиттің эволюциялық сатылары және негізгі функциялары
 3. 1970-1990 жылдардағы Қазақстан
 4. Өлім және өлік құбылыстары жөніндегі сот-медициналық ілім (сот-медициналық танатология)
 5. Сыбайлас жемқорлықпен күресу қағидалары
 6. Причины и условия совершения побегов из мест лишения свободы в РК
 7. Современные тенденции развития уголовного законодательства Республики Казахстан
 8. Проблемы уголовной политики Республики Казахстан
 9. Правовое обеспечение сделок с землями
 10. Обеспечение занятости населения в Казахстане
 11. История развития земельных отношений в Казахстане
 12. Государственно-правовые меры охраны земель и юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства
 13. Этникалық топтардың психологиялық ерекшеліктері
 14. Жедел оттегі жетіспеушілігінен болатын денсаулықтың бұзылуы және өлім. Механикалық асфиксия
 15. Механикалық әсерлерден болатын жарақаттар және өлім (сот-медициналық жарақаттану)
 16. Сот медицинасының теориялық және процессуалдық негіздері
 17. Тірі адамдардың сот-медицина сараптамасы (жәбірленуші, сезікті, айыпталушы)
 18. Понятие типа языка и языкового типа и типа в языке
 19. Бухгалтерлік есеп қағидалары
 20. Бүхгалтерліқ есеп және негізгі түсінігі
 21. Қате жазуларды түзету
 22. “Евразия” Сақтандыру компаниясы” Акционерлік Қоғамы
 23. Балықтың түрлері
 24. Бас сүйек жарақаттың хирургиялық анатомиясы
 25. Ас қорыту туралы жалпы түсінік
 26. Протопласт туындылары. Ядроның және клетканың бөлінуі
 27. Тіс құрылысы
 28. Үндістан. Жапония
 29. Марксизм философиясына негізделген кеңес психологиясының қалыптасуы
 30. Психологиядағы ХІХ-ХХ ғасыр шеңберіндегі теориялық ұжырымдамалар
 31. Психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы
 32. Психологияның қазіргі тарихы. Психологиядағы әлемдік мектептер (ХХғ. 10-50 жылдары)
 33. Соғыс жылдары (1941-1945) мен 80-жылдардың ортасына дейінгі кеңес психологиясы
 34. ХІХ ғасырдағы психологияның дамуы
 35. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы сараптау (эксперименттік) психологиясының дамуы
 36. Психология жан туралы ғылым ретінде
 37. Орта ғасыр мен қайта өркендеу дәуіріндегі психология
 38. Жаңа дәуірдегі психологияның дамуы ХVІІ ғасырдағы. Европалық психология
 39. Ежелгі антикалық және орта ғасырлық философтардың жан туралы ойлары
 40. Складчатые формы залегания слоев