Каталог работ
4899Все работы 352Доклад/Баяндама 1Английский язык 5Банковское дело 6Биология 3Бухгалтерлік есеп 9Бухгалтерский учет 1Валеология 1Газ 3География 1Делопроизводство 1Жеті жарғы 17Заңгер этикасы 3Информационные системы и технологии 2Искусствоведение 8История 3История и теория кооперативного движения 17История Казахстана 14Қаржы 4Қаржы 3криминалистика 1Культурология 44Құқық 10Құқық негіздері 3Құқық социологиясы 15Қылмысқа қатысушылық 9Литература 1Макроэкономика 18Медицина 1Международные отношения 3Менеджмент 1Мұнай 7Налогообложение 2Нарық 1Недвижимость 1Немецкий язык 1оборудование 1Организация обслуживания и питания 1Организация производства и технологии производства 1Оценочная деятельность 19Педагогика 20Политология 10Право 1Право социального обеспечения 1Предпринимательство 22Психология 2Сот медицинасы 41Социология 1стандартизация и сертификация 13Статистика 2Стоматология 1Страхование 2Физика 2Философия 12Финансы 1Финансы и кредит 1Химия 7Экология 13Экономика 4Экономическая теория 1Электроника 2Юриспруденция 2Языкознание

Доклад/Баяндама


 1. Қазақстан моңғол дәуірінде
 2. Қазақ хандығының құрылуы
 3. 1960-1980 жж. Қазақстан
 4. Позитивтік құқық жəне мораль
 5. Құқық этикасының пəні
 6. Этикалық категориялардың ерекшеліктері жəне əлеуметтік функциялары
 7. Полиция қызметі этикасының негізгі қағидалары
 8. Құқықтық тəртіпті сақтаушы лауазымды тұлғалардың жүрістұрыс кодексі
 9. Қайырымдылық пен зұлымдық
 10. Тірі құқық құқықтық моральдың қайнар көзі ретінде
 11. Рим құқығы жəне мораль
 12. Канондық құқық жəне мораль
 13. Бақыт
 14. Табиғи құқық жəне мораль
 15. Кəсіби борыш жəне абырой
 16. Құқыққорғау қызметіндегі адамгершілік шиеліністер
 17. Құқыққорғау қызметінің адамгершілік мазмұны
 18. Ар-ұят
 19. Əділеттілік
 20. Əдет-ғұрып, миф жəне құқық
 21. Мемлекет жəне билік
 22. Ж. Баласағұн, М. Қашқари жəне А. Иассауи шығармаларының əлеуметтiк идеялық мазмұны
 23. Ерте түркі дəуiрiндегi əлеуметтiк – құқықтық ойлар. Ерте түркі жазбаларындағы əлеуметтiк – құқықтық идеялар
 24. Əл – Фараби және оның шығармаларындағы əлеуметтiк – құқықтық ойлар
 25. Ұлттық есеп жүйесі
 26. Шығын және аралық тұтыну статистикасы
 27. Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы
 28. Статистика пәні, даму процестері және оның зерттеу әдістері
 29. Статистика мәліметтерін топтастыру және жинақтау
 30. Статистика агенттігнің ұйымдастырылуы және оның зерттеу міндеттері және статистикалық бақылау
 31. Орташа шамалар және вариация көрсеткіштері
 32. Әлеуметтік-экономикалық потенциал статистикасы
 33. Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері
 34. Индекстер
 35. Өндіріс нәтижесінің статистикасы
 36. Өсіңкілік (динамика) қатарлары
 37. Әлеуметтік білімдер жүйесінде әлеуметтанудың алатын орнын анықтау
 38. Абсолютті және қатысты шамалар. Статистикадағы графиктік әдіс
 39. Қазіргі заманғы халықаралық кооперативтік қозғалыс
 40. Кооперативтік қозғалыстың шығу негізі